گالری تصویری

 

[key_back] گالری تصویری

 


کارگاه اخلاق تدریس -سال 92 (10)
کارگاه وبلاگ نویسی کارکنان- سال 92 (10)
کارگاه آموزشی و فرهنگی استادان- سال 92 (10)
کارگاه تفسیرسوره واقعه - سال91 (49)
جلسه ضیافت اندیشه استادان دانشگاه سالن جلسات - سال 91 (17)
کارگاه نماز کارکنان واحد - سال91 (10)
کارگاه تفسیر سوره واقعه