گالری تصویری

 

[key_back] گالری تصویری

 


دهمین گردهمایی معاونان پژوهش وفناوری -سال 92 (40)
نشست ریاست نهاد رهبری دانشگاه با روسای مناطق و دفاتر فرهنگ منطقه 11 - سال 91 (31)
تودیع ومعارفه مسئول دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه - سال91 (29)
تودیع و معارفه معاون آموزش دانشگاه - سالن جلسات سال 91 (17)
a