گالری تصویری

 

[key_back] گالری تصویری

 


مسابقه سین هشتم - سال 92 (10)
مسابقات کشتی آزاد دانشجویان -سال 92 (20)
مسابقات فوتسال جام دهه فجر - سال 92 (10)
مسابقات والیبال خواهران دانشگاه های آزاد استان - سال 92 (10)
مسابقات بسکتبال دانشگاه های آزاد استان - سال 92 (10)
مسابقه منطقه ای پل ماکارونی-سال 92 (15)
مسابقات آمادگی جسمانی اساتید وکارکنان منطقه 11 - کرمانشاه 91 (30)
مسابقات فوتسال کارکنان واساتید منطقه 11 - کرمانشاه 91 (24)
مسابقات تیراندازی کارکنان به مناسبت هفته دفاع مقدس - سال 91 (22)
تیم فوتسال کرمانشاه