گالری تصویری

 

[key_back] گالری تصویری

 


راهپیمایی 22 بهمن - سال 92 (15)
راهپیمایی 13 آبان -سال92 (15)
بسیج اساتید استان کرمانشاه (31)
بسیج کارکنان دانشگاه (60)
تقدیر از رزمندگان کارمند دانشگاه - سال 91 (81)
جلسه بسیج کارکنان دانشگاه سالن علامه امینی - سال 91 (22)
شورای هم اندیشی دانشجویی - سال 91 (14)
بازدید امام جمعه و استاندار کرمانشاه از مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - سال 91 (46)
غبار روبی مزار شهدا - سال 90 (53)
راهپیمایی 13 آبان - سال 90 (42)
d